BADANIA GRUNTU

Mając na uwadze złożoność zagadnień związanych z prowadzeniem i wykonywaniem badań gruntów proponujemy Państwu profesjonalną pomoc i kompleksowe usługi geologiczne w następującym zakresie: badania gruntu, odwierty geologiczne, obsługa geotechniczna budów, badania zanieczyszczenia gruntu.

Sporządzane przez Pracownię Geologiczną GEO-MI opracowania są zgodne z aktualnym Prawem Geologicznym i Górniczym, Prawem Wodnym, obowiązującymi normami, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz obowiązującymi normami branżowymi.

Nasi Pracownicy posiadają kwalifikacje i uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (kategoria V i VII) oraz w zakresie dozorowania prac geologicznych i kierowania robotami geologicznymi (kategoria XII).

Wszystkie wykonywane przez Nas prace terenowe, laboratoryjne oraz dokumentacyjne przeprowadzane są przy użyciu specjalistycznego sprzętu wiertniczego, sond dynamicznych i statycznych, nowoczesnego oprzyrządowania laboratoryjnego oraz profesjonalnego oprogramowania.

Nasze doświadczenie pozwala wykonywać zlecone nam badania geologiczne profesjonalnie, szybko i na wysokim poziomie.

geo-mi

geo-mi

geo-mi

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Niezależnie od tego czy jest to dom jednorodzinnych czy wielokondygnacyjny budynek mieszkalny, prawidłowo wykonane badania geologiczne są niezbędne dla odpowiedniego dobrania fundamentów.

OBIEKTY LINIOWE

Rozwój infrastruktury (drogi, kolej, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, linie energetyczne) wymagają wsparcia geotechniki na każdym z etapów realizacji, począwszy od fazy koncepcji przez etap projektu budowlanego oraz moment budowy.

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

Budynki o przeznaczeniu przemysłowo-handlowo-usługowym wymagają przeprowadzenie badań geologicznych (wiercenia geologiczne) przed rozpoczęciem prac projektowych. Badania gruntów pozwalają obniżyć koszty budowy wykonując fundamenty dostosowane do podłoża gruntowego.

GEO-MI Pracownia geologiczna

geo-mi

Mając na uwadze złożoność zagadnień związanych z prowadzeniem i wykonywaniem badań gruntów proponujemy Państwu profesjonalną pomoc i kompleksowe usługi geologiczne w następującym zakresie: badania gruntu, odwierty geologiczne, obsługa geotechniczna budów, badania zanieczyszczenia gruntu.

Nasza ofertę kierujemy zarówno do firm projektowych, budowlanych, consultingowych jak i do inwestorów indywidualnych.

Badania gruntu


Badania gruntu to pierwszy etap realizacji inwestycji budowlanej i nieodłączny element przy projektowaniu prawidłowego posadowienia fundamentów.

WIĘCEJ